Utställarinformation

Boka monter

Vill du boka monter på Sy- & Hantverksfestivalen? Klicka här och fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig inom kort med förslag på monter.

Fyll i bokningsformuläret här

Redan registrerad utställare

Har du redan bokat din monter och behöver uppdatera din information, beställa biljetter eller utställarband – vänligen logga in och fyll i formuläret på nästa sida.

Logga in
Visa att du är med! Ladda ner och beställ marknadsföringsmaterial här.

Bra att veta inför Stockholmsmässan 14–16 februari 2020

Information för dig som är eller vill bli utställare på mässan.

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av numera Mässor AB. Bindande avtal inträder det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning 

Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering.
Utställare som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen meddela Mässan.

Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande:

– vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av ordersumman

– vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av ordersumman

– vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av ordersumman

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

Betalning
Numera Mässor tar ej emot kontant betalning av fakturor.

Läs samtliga Numera Mässors AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Godsadress: Var vänlig märk godset noggrant med följande:
Stockholmsmässan, Godsmottagningen
Sy- & Hantverksfestivalen
Företagsnamn, Monternummer
Parkeringsvägen 10
125 30 STOCKHOLM (Älvsjö)

Best Western Royal Star
Mässvägen 1
125 80 Älvsjö Stockholm
Sverige
www.royalstarhotel.se

Erbjudande från Best Western, klicka här (PDF)

Boka genom kontakt nedan:
Telefon: +46 899 02 20
E-post: info@royalstar.se

Scandic Talk
Mässvägen 2
125 80 Älvsjö Stockholm
Sverige

15% rabatt på Flex för utställare på Sy- & Hantverksfestivalen. Uppge kod 826UTS UTS vid bokning
www.scandichotels.se/talk

20 januari – sista dag för att ändra/lägga till uppgifter till mässguiden, Numera Mässor
21 januari – sista dag för lägsta pris på teknik, Stockholmsmässan
6 februari – sista dag för att beställa kundkort/biljetter för att få det hemskickat, Numera Mässor

Mässan ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan uppkommit genom fel eller försummelse av mässan eller av personal för vilken mässan ansvarar.
Utställare bör därför kontrollera så att försäkring finns! Läs även paragraf 17 i våra ”Allmänna villkor”.
Dessa hittar du på sidan 2 i din orderbekräftelse.
Stockholmsmässan erbjuder utställarna att teckna en utställningsförsäkring om så behövs.
Läs mer under: http://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/produkter-och-tjanster#utstallningsforsakring.

Gods som anländer lastas av och tas emot vid godsmottagningen. Om gods ankommer före officiell inflyttning ställs godset på lagret, så att byggnation av kommande utställning ej hindras.

Kostnaden för detta debiteras utställaren enligt gällande prislista.

Om du har möjlighet att samordna dina transporter vid inflyttning kan du undvika extra lager och hanteringskostnader. När utställning är uppbyggd och officiell inflyttning är tillåten körs lagrat/ankommande gods in i utställningshallen.

FÖR BESÖKARE
fredag 14 februari                10.00 – 18.00
lördag 15 februari                10.00 – 18.00
söndag 16 februari              10.00 – 16.00

FÖR UTSTÄLLARE
fredag 14 februari                 07.15 – 18.30
lördag 15 februari                 09.00 – 18.30
söndag 16 februari               09.00 – 24.00

Utställarband – Varje utställare är berättigad till 1 utställarband/3 kvm, behöver du fler kostar de 165kr/st. Banden kvitteras ut under inflytten i vår informationsdisk.
Observera att banden endast gäller för arbetande personal i montern.

Kundkort – Passa på att bjuda in dina kunder, vänner, samarbetspartners till mässan.
Beställ kundkort! Vi fakturerar dem som används, 116 kr/st ex moms.
Ordinarie entrépris är 165 kr för vuxen.
Om ni behöver fler kundkort går det bra att fixa extra hos oss i informationen under inflytt och pågående mässa.

Utställarmatsal kommer att finnas, där de serverar en buffé för er utställare till ett förmånligt pris.

Utställarlounge finns i anslutning till entrétorget. Här kan du som utställare ta en kaffe i lugn och ro.

Beskrivning för er utställare som kommer med bil
Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/Älvsjö.

Parkering
Stockholmsmässan har sammanlagt 2 000 parkeringsplatser i deras garage och på de öppna parkeringarna runt Stockholmsmässan. Utöver det finns det 700 parkeringsplatser på Älvsjö IP:s grusplaner (endast vid större mässor) och ytterligare cirka 300 platser i deras närområde.

De nya parkeringsautomaterna i parkeringshuset är moderna och drivs utomhus av solceller. Våra utställare och besökare behöver endast knappa in sitt registreringsnummer, d v s inga parkeringsbiljetter behövs längre.

Stockholmsmässans mål med de nya automaterna är att dubbla antalet betalande via app. Det kommer att vara möjligt att betala via fyra olika appar; Betala P, SMS Park, Parkster och EasyPark. Automaterna tar även kort.

I samband med installation av nya automater justeras prissättning. Parkering i garage kommer att kosta 170 kr/dag eller 60 kr/timme. Priset för att parkera utomhus ändras inte utan blir som tidigare, 150 kr/dag och 50 kr/timme.

Periodbiljetterna, specifikt för utställare, kommer inte längre finnas kvar men fri parkering för utställare under inflytt gäller fortfarande (p-tillstånd för detta behövs som tidigare och hämtas i grindstugan eller informationen).

Monter

Det som ingår i priset är golvytan för montern och eventuella bak- och skiljeväggar. Väggarna är vitmålade och 2,5 m höga. OBS! Elanslutning ingår inte utan måste beställas hos Eventservice och kommer att faktureras efter mässan.

All inredning/teknik till montern beställs hos Eventservice, senast datum 21 januari för lägsta pris!
Tel 08-749 44 44 eller eventservice@stockholmsmassan.se

Servicecenter är beläget inne i C-hallen i närheten av ingången från Entrétorget. Hit vänder du dig när du behöver hjälp eller vill göra beställningar till din monter vid inflyttningen, under pågående mässa eller utflyttningen.

– Webshop för teknikbeställning
– Servicekatalog Stockholmsmässan
– Regler & Riktlinjer Stockholmsmässan

Vill du bygga högre än monterväggarna på 2,5 meter, tar Stockholmsmässan ut en avgift för att granska detta på 750kr. Sedan får man betala olika beroende på vad man sätter upp/bygger eller placerar på golvet som överstiger 2,5 meter. Kontakta Eventservice för mer information och för korrekt pris.

Ditt monternummer hittar du i vårt mejlutskick eller i utställarlistan här på hemsidan.

Till utställarlistan >

Städning i din monter ingår ej men går bra att beställa via Eventservice på Stockholmsmässan.

Det som ingår i priset är golvytan för montern och eventuella bak- och skiljeväggar.

Stockholmsmässans monterväggar har normalt har följande mått: höjd 2,5 m, bredd 1,0 m och tjocklek 34 mm. Materialet är vitmålade boardskivor eller liknande. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tunga föremål. Lättare tavlor och reklammaterial kan sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras i vissa fall en elförsörjningslist som inte kan tas bort. Väggarna lämpar sig inte för säkring, stöd eller liknande till egna montersystem. Monterväggarna stagas i ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras en stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten- och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från hallchefen. Stöden kan ersättas med annan, godtagbar lösning. För mer information, kontakta Eventservice alternativt Servicecenter under officiell inflytt. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar väggarna debiteras du för den tid Stockholmsmässan behöver lägga ned på arbetet eller för att väggen måste kasseras om den inte går att återställa. Förstörd anses väggen vara efter till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning med färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift för sådan vägg, kontakta Eventservice.

Inflyttning

onsdag 12 februari                 14.00 – 22.00
torsdag 13 februari                07.15 – 22.00
fredag 14 februari                 07.15 – 09.00 (inflytt endast via gångdörrarna i port PC2 & PC3)

Har du gods som väger över 1 ton eller är över 4 kubikmeter, måste du beställa lossning minst fem arbetsdagar före önskad lossning. Med början klockan 16.00 den 13 februari läggs gångmattor parallellt med att du flyttar in. Vi ber dig därför att hålla gångarna fria från gods i den mån det går. Det är inflyttningsportar PC2-PC3 som används. Vakter visar er rätt.

OBS under in – och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats.

Barn under 16 år och djur får ej vistas i mässhallen.

Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller därmed samtliga Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett event. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, vilket innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor. Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.

Utflyttning

söndag 16 februari                  16.00 – 24.00

RESPEKTERA våra besökare – era kunder! Montern SKA vara bemannad till kl 16!

Mattor tas bort mellan kl 16 och 17, under denna tid begränsas demonteringen till den egna monterytan.
In- och utflyttning är INTE tillåtet via huvudentrén.

Det kommer att finnas möjlighet att flytta ut via hissar ( 2st ) i hallens bakkant. Om detta är ett alternativ för er så kan bilen ställas i garaget under C-hallen redan på morgonen. Tänk på att det kan bli kö även här. Vid utflytt via portarna i C-hallen kan ni genom att visa utställarband ställa bilen på Östra parkeringen redan på söndagsmorgonen. Ni kommer att bli hänvisade att ställa er i ett fack som är avsett för Sy- & Hantverksfestivalen.

Allt gods måste vara packat och ordentligt adresserat före kl 24.00 söndag 16 februari. Utställaren svarar själv för bokning av transport samt fraktsedlar och adressering. Färdigpackat och uppmärkt gods, som ska vara stadigt packat på vagn eller pall, kan lämnas i monterytan för avhämtning på måndagen 17/2 innan klockan 12. Om Stockholmsmässan behöver flytta godset innan avhämtningen är gjord, kan personal i grinden kontaktas.

GODS
Allt gods måste vara packat och ordentligt adresserat före kl 24.00 söndag 16 februari.
Utställaren svarar själv för bokning av transport samt fraktsedlar och adressering.
Det är ok att hämta färdigpackat/märkt gods på måndagen innan klockan 12.
Omärkt kvarlämnat material i montern efter utflyttning klassas som avfall och debiteras utställaren.

Om du överskrider utflyttningstiderna tillkommer en avgift enligt gällande prislista.

OBS under in – och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats.
Barn under 16 år och djur får ej vistas i mässhallen.

Mässguiden

Mässuiden delas ut kostnadsfritt till alla mässans besökare och den har mycket högt läsvärde för alla besökare på Sy- & Hantverksfestivalen. Guiden innehåller utställarförteckning, program och hallskiss. Vi kompletterar innehållet med intressanta nyheter från mässan och artiklar med inriktning sömnad och handarbete.

Kostnad
Helsidesannons: 4450 kr
Halvsidesannons: 2625 kr
Fjärdedelsannons: 1750 kr
Fjärdedelsannons liggande: 1750 kr
Åttondelsannons: 950 kr


För materialspecifikationer – Materialspecifikation PDF >>

Deadline 22 januari 2020, skicka annonsunderlag till: annsofi.ekenberg@numeramassor.com

Vill du boka annons, kontakta oss redan idag!
Projektledare Fia Ekenberg
dir: 040-18 69 24
annsofi.ekenberg@numeramassor.com

Kontakta oss

Fia Ekenberg

Projektledare
Skicka ett mejl
040-18 69 24

Vi gör allt vi kan för att göra din upplevelse av Sy- & Hantverksfestivalen så positiv som möjligt – oavsett om du är besökare eller utställare.

Vi tar gärna emot synpunkter, kritik, beröm eller samtal om vår verksamhet så tveka aldrig att höra av er. Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller kontakta oss per telefon eller e-post.

  • Om din fråga rör en specifik ort, vänligen kryssa i här:


Arrangör: Sy- och Hantverksfestivalen i Sverige AB – ett helägt dotterbolag till Numera Mässor AB.

Sy- och Hantverksfestivalen i Sverige AB
Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Tel 040-18 68 80

syfestival@numeramassor.com
www.numeramassor.com