Äldre mässguider

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka och titta på en tidigare festival som man besökt. Kanske letar du efter en specifik utställare eller någon workshop som du deltagit i, eller så vill du bara läsa igenom mässguiderna igen.

Här ligger våra mässguider sedan ett par år tillbaka från samtliga orter som vi besöker.

Trevlig läsning!

Göteborg

Malmö

Stockholm

Umeå